Komentarze

Jak chronić się przed mobbingiem w miejscu pracy?

Autor: tomekwaw | Kategorie: Pomoc prawna
Tagi:
14. marca 2016 09:55:00

Mobbing w miejscu pracy szerzy się jak wirus. To dla mnie niewytłumaczalne, że więcej niż 50% wszystkich zatrudnionych jest terroryzowanych w miejscu pracy.

 

Znęcanie się w miejscu pracy dotyczy wszystkich stanowisk i obejmuje zarówno mężczyzn oraz kobiety. Prześladowania i szykany dotykają całego szeregu zatrudnionych nie zważając na płeć .

 

Efekty bycia ofiarą takich postępowań są zróżnicowane. Dużo osób doświadcza depresji, finalnie potrzebując pomocy terapeuty. Ofiara z czasem może stracić pewność siebie i zagubić poczucie swojej wartości.

 

Mobbing uważany jest za kluczowy kłopot w miejscach pracy. Pomimo, że jest niezgodny z prawem znaczna część ofiar nie podejmuje działań prawnych. Zarówno dla mężczyzn czy też kobiet zastraszanie w miejscu pracy nie powinno się bagatelizować. Zgłosić się można do specjalisty jak adwokat Wrocław.

 

Oto ewidencja rzeczy, które można uznać za mobbing w miejscu pracy:

 

-atakowanie wizerunku danej osoby przez głoszenie brzydkich plotek i kłamstw,

 

- wyłączenie ofiary z grupy w celu izolacji od innych pracowników,

 

- zastraszenia,

 

- umyślne utrudnianie pracy,

 

- odbieranie obowiązków pracownika bez powodów,

 

- przemiany struktury pracy i wytycznych na każde skinienie,

 

- nałożenie terminów, które nie mogą być spełnione w celu ograniczenia skuteczności działań danej osoby,

 

- wkraczanie w prywatność poprzez szpiegowanie,

 

- dostarczenie opacznych informacji w celu wprowadzenia zatrudnionego w błąd.

 

Obowiązkiem pracodawcy jest upewnienie się, iż firma solidnie działa przeciw mobbingowi w miejscu pracy. Rezultatem nierozwiązanych kłopotów w pracy może stać się rozwiązanie umowy.

tessa
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
Pallavi
What you have written in this post is exactly what I have experience when I first started my blog.I’m happy that I came across with your site this article is on point,thanks again and have a great day.Keep update more information.