6 Prostych sposobów na zmotywowanie pracownika...


Autor: tomekwaw | Kategorie: Pomoc prawna 
14 marca 2016, 09:52

Traktujesz swoich pracowników dobrze, opłacasz im wypłatę, udzielasz im płatnych urlopów jak i proponujesz ekstra dodatki. Mimo to, z któregoś powodu nie dają z siebie wszystkiego. Pojawiają się w pracy na czas, robią co do nich należy natomiast ich postawa i wyniki nie są satysfakcjonujące. Wtedy doświadczasz olśnienia. Twoim zatrudnionym brakuje podstawy dobrej etyki pracy: motywacji.

 

Żeby pracownicy ochoczo przechodzili do własnych zadań, rezultatem czego będą lepsze efekty ich działań, wypróbuj sześć wzmianek, które pomogą Ci zmotywować zatrudnionych.

 

1. Najważniejszym sposobem na zmotywowanie zatrudnionych jest sprawienie, aby czuli, iż ich praca jest niezmiernie istotna. Ostatnie badania potwierdzają, iż praca, dzięki której odczuwa się sens będzie godnie wynagradzana. Doskonałym sposobem na to jest ustalenie celów i wizji własnej firmy czy też zobowiązanie pracowników do realizacji postanowień.

 

2. Życzliwa komunikacja i wydajne dzielenie się wiadomościami ze swoimi pracownikami, by mieć transparentny obraz tego w jakim kierunku podąża firma. To gwarancja na to, iż będą podejmowane właściwe decyzje na podstawie bieżącej sytuacji.

 

3. Każdy pracownik winien mieć wskazane osobiste cele powiązane z podjętym stanowiskiem. Nie wystarczy tylko określenie obowiązków, każdy musi zostać poinformowany dodatkowo o przewidywanych rezultatach. Przez określenie ról i oczekiwań, pracownicy będą szczegółowo wiedzieć czego wymaga od nich firma.

 

4. Nadzorowanie wyników, ale nie w ten sposób aby kogokolwiek obwiniać. Należyta komunikacja winna odbywać się na rozmowie, by pracownik wiedział co wyszło nie tak i w jaki sposób poprawić sytuację.

 

5. Budowanie zespołów, w których ludzie będą sobie ufać i nawzajem się motywować. Poprzez to zapewni się im nieco wolności w samodzielnym zarządzaniu.

 

6. Uznanie jest dalej najsilniejszym motorem do działania. Żeby pracownik jak najlepiej wykonywał swoją pracę, trzeba pozwalać na skuteczne pochwały za osiągnięte cele.

 

Gdy pracownik ma zapewnione odpowiednie warunki, wypowiedzenie umowy o pracę jest rzadkością.

Do tej pory nie pojawił się jeszcze żaden komentarz. Ale Ty możesz to zmienić ;)

Dodaj nowy komentarz