Najnowsze wpisy


Znaczenie doboru stosownego prawnika dla...
Autor: tomekwaw | Kategorie: Kancelaria adwokacka 
14 marca 2016, 09:55

Jeżeli jesteś stroną sporu, masz problemy z dyskryminacją albo molestowaniem, kłopoty z zadłużeniem lub kłopoty z rozwiązaniem umowy o pracę, najlepszym rozwiązaniem będzie zatrudnienie prawnika. Prawnik Wrocław zajmie się obroną Twoich praw, dla przykładu w przypadku gdy dotknie Cie zwolnienie dyscyplinarne. Wyselekcjonowanie adekwatnej osoby ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia sprawy.

 

Usługi świadczone poprzez jurystów specjalizujących się sprawami zatrudnienia:

 

- Niesłuszne zwolnienie, niedogodności spowodowane nieprawnym zakończeniem pracy mogą wpływać na każdy aspekt Twojego życia. Prawnicy zapewnią ochronę Twoich praw połączonych z wypowiedzeniem umowy.

 

- Dyskryminacja w otoczeniu pracy. Jeśli odczuwasz, iż jesteś dyskryminowany w miejscu pracy, potrzebna będzie pomoc prawnika. Dyskryminacja może dotknąć każdego ze względu na płeć, wiek, rasę oraz niepełnosprawność. Adwokat starannie nagromadzi dowody nierównego traktowania i obróci sytuacje na Twoją korzyść.

 

- Molestowanie seksualne, którym przeważnie są zarówno uwagi o wydźwięku erotycznym wycelowanie do danej osoby. Może obejmować ono przykładowo propozycje małżeństwa, nieodpowiednich listów miłosnych, kłopotliwych telefonów albo mejli bądź obcesowych wygłupów.

 

W takich sytuacjach można wyraźnie zrozumieć, iż istnieje ogromna potrzeba zatrudniania jurystów aby dochodzić słusznych roszczeń i ochraniać własne prawa.

Jak chronić się przed mobbingiem w miejscu...
Autor: tomekwaw | Kategorie: Pomoc prawna 
14 marca 2016, 09:55

Mobbing w miejscu pracy szerzy się jak wirus. To dla mnie niewytłumaczalne, że więcej niż 50% wszystkich zatrudnionych jest terroryzowanych w miejscu pracy.

 

Znęcanie się w miejscu pracy dotyczy wszystkich stanowisk i obejmuje zarówno mężczyzn oraz kobiety. Prześladowania i szykany dotykają całego szeregu zatrudnionych nie zważając na płeć .

 

Efekty bycia ofiarą takich postępowań są zróżnicowane. Dużo osób doświadcza depresji, finalnie potrzebując pomocy terapeuty. Ofiara z czasem może stracić pewność siebie i zagubić poczucie swojej wartości.

 

Mobbing uważany jest za kluczowy kłopot w miejscach pracy. Pomimo, że jest niezgodny z prawem znaczna część ofiar nie podejmuje działań prawnych. Zarówno dla mężczyzn czy też kobiet zastraszanie w miejscu pracy nie powinno się bagatelizować. Zgłosić się można do specjalisty jak adwokat Wrocław.

 

Oto ewidencja rzeczy, które można uznać za mobbing w miejscu pracy:

 

-atakowanie wizerunku danej osoby przez głoszenie brzydkich plotek i kłamstw,

 

- wyłączenie ofiary z grupy w celu izolacji od innych pracowników,

 

- zastraszenia,

 

- umyślne utrudnianie pracy,

 

- odbieranie obowiązków pracownika bez powodów,

 

- przemiany struktury pracy i wytycznych na każde skinienie,

 

- nałożenie terminów, które nie mogą być spełnione w celu ograniczenia skuteczności działań danej osoby,

 

- wkraczanie w prywatność poprzez szpiegowanie,

 

- dostarczenie opacznych informacji w celu wprowadzenia zatrudnionego w błąd.

 

Obowiązkiem pracodawcy jest upewnienie się, iż firma solidnie działa przeciw mobbingowi w miejscu pracy. Rezultatem nierozwiązanych kłopotów w pracy może stać się rozwiązanie umowy.

6 Prostych sposobów na zmotywowanie pracownika...
Autor: tomekwaw | Kategorie: Pomoc prawna 
14 marca 2016, 09:52

Traktujesz swoich pracowników dobrze, opłacasz im wypłatę, udzielasz im płatnych urlopów jak i proponujesz ekstra dodatki. Mimo to, z któregoś powodu nie dają z siebie wszystkiego. Pojawiają się w pracy na czas, robią co do nich należy natomiast ich postawa i wyniki nie są satysfakcjonujące. Wtedy doświadczasz olśnienia. Twoim zatrudnionym brakuje podstawy dobrej etyki pracy: motywacji.

 

Żeby pracownicy ochoczo przechodzili do własnych zadań, rezultatem czego będą lepsze efekty ich działań, wypróbuj sześć wzmianek, które pomogą Ci zmotywować zatrudnionych.

 

1. Najważniejszym sposobem na zmotywowanie zatrudnionych jest sprawienie, aby czuli, iż ich praca jest niezmiernie istotna. Ostatnie badania potwierdzają, iż praca, dzięki której odczuwa się sens będzie godnie wynagradzana. Doskonałym sposobem na to jest ustalenie celów i wizji własnej firmy czy też zobowiązanie pracowników do realizacji postanowień.

 

2. Życzliwa komunikacja i wydajne dzielenie się wiadomościami ze swoimi pracownikami, by mieć transparentny obraz tego w jakim kierunku podąża firma. To gwarancja na to, iż będą podejmowane właściwe decyzje na podstawie bieżącej sytuacji.

 

3. Każdy pracownik winien mieć wskazane osobiste cele powiązane z podjętym stanowiskiem. Nie wystarczy tylko określenie obowiązków, każdy musi zostać poinformowany dodatkowo o przewidywanych rezultatach. Przez określenie ról i oczekiwań, pracownicy będą szczegółowo wiedzieć czego wymaga od nich firma.

 

4. Nadzorowanie wyników, ale nie w ten sposób aby kogokolwiek obwiniać. Należyta komunikacja winna odbywać się na rozmowie, by pracownik wiedział co wyszło nie tak i w jaki sposób poprawić sytuację.

 

5. Budowanie zespołów, w których ludzie będą sobie ufać i nawzajem się motywować. Poprzez to zapewni się im nieco wolności w samodzielnym zarządzaniu.

 

6. Uznanie jest dalej najsilniejszym motorem do działania. Żeby pracownik jak najlepiej wykonywał swoją pracę, trzeba pozwalać na skuteczne pochwały za osiągnięte cele.

 

Gdy pracownik ma zapewnione odpowiednie warunki, wypowiedzenie umowy o pracę jest rzadkością.

Zły pracodawca – jak sobie z nim radzić?...
Autor: tomekwaw | Kategorie: Kancelaria adwokacka 
14 marca 2016, 09:51

To jak traktujesz swoją pracę i jak widzisz swój pobyt w tym miejscu zależeć będzie sporo od tego jak postrzegasz swojego pracodawcę. Termin pracodawca znaczyłby zarówno Twego bezpośredniego przełożonego i samą firmę. Jeśli odczuwasz, że masz złego pracodawcę istnieje jedynie małe prawdopodobieństwo, że zostaniesz w tej firmie.

 

Ale w jaki sposób radzić sobie ze złym pracodawcą? Nie możesz ot tak zrezygnować bez przemyślenia opcji, które masz. Co zrobisz, gdy w następnej pracy skończysz z jeszcze gorszym zwierzchnikiem? Będzie lepiej, jeśli poznasz metody radzenia sobie z takimi kłopotami. Oto parę pomysłów jak dawać radę ze złym pracodawcą.

 

1. Posiadanie złego pracodawcy nie jest dobrą rzeczą, lecz to nie jest czymś nowym. Ludzie mieli kłopoty z pracodawcami od chwili powstało pojęcie zatrudnienia. Oceń swoją sytuację i spróbuj dowiedzieć się, w czym leży problem.

 

2. Co szczególnie jest Twoim kłopotem? Czy jest to kierownik czy może polityka firmy jako całość. Odpowiedź na te zapytywania powinna określić kierunek działania.

 

3. Jeśli masz problemy ze swoim zwierzchniczkiem popatrz na rzeczy, które możesz uczynić. Być może będzie można złożyć zażalenie na zachowanie przełożonego. Tylko pamiętaj, iż cokolwiek zrobisz nie może być sprzeczne z polityką firmy.

 

4. Jeżeli masz problemy np. z kierownikiem, możesz poprosić o pomoc dział HR firmy. Ludzie obsługujący ten dział powinni być w stanie poradzić sobie z tego rodzaju problemem.

 

5. Należy mieć w pamięci, iż skarga przeciw konkretnej osobie winna być merytoryczna i autentyczna. Wszystko winno być udowodnione. Jeśli idzie o pewnie nieporozumienie nie może to być , by narzekać.

 

6. Można ot tak pomyśleć o zmianie pracy. Narzekanie na politykę firmy nie będzie czymś, co jest pozytywnie postrzegane poprzez wielu ludzi. Zostanie jedynie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

To są niektóre z rzeczy, które możesz zrobić, aby poradzić sobie ze złymi pracodawcami.

Jak rozwiązywać spory w miejscu pracy?
Autor: tomekwaw | Kategorie: Pomoc prawna 
14 marca 2016, 09:50

Istnieje parę kluczowych etapów, dzięki którym można radzić sobie z rozwiązywaniem konfliktów w miejscu pracy. Za każdym razem, gdy ekipa ludzi współdziała nad zleconym im zadaniem istnieje duża szansa, że powstają spory. Czasem sprostanie kłopotom jest bezproblemowe do zrealizowania, natomiast w innych przypadkach sytuacja może się wymknąć z pod kontroli bardzo szybko stwarzając nieprzyjazne środowisko pracy dla wszystkich.

 

Jednym z największych błędów jakie popełniają zwierzchnicy i menedżerowie w celu uniknięcia kłopotów jest ufność w to, iż pracownicy sami będą na siebie zwracać uwagę i kontrolować się nawzajem. To jest błąd. Czasami problemy wydają się rozwiązane, lecz po prawdzie „gotują się” w ludziach czekając na okazję do „wybuchu”.

 

Ważne jest, aby rozwiązać każdą sytuację tak prędko, jako to będzie osiągalne. Pierwszym krokiem jest spotkanie się z obiema pokłóconymi stronami równocześnie. Wiele osób popełnia błąd spotykając się oddzielnie ze stronami konfliktu. To często powoduje jeszcze większą niechęć. Przez zbiorowe konwersacje nikt nie poczuje się zignorowany lub zaatakowany.

 

Przyznanie wszystkim zaangażowanym szansy na porozmawianie o swoich obawach jest najlepszym sposobem na polubowne rozwiązanie. Każdy człowiek winien otrzymać kilka minut by przemyśleć sytuację. Wówczas będzie on mógł zaoferować parę pomysłów, żeby jak najskuteczniej rozwiązać problem. To daje każdemu poczucie bycia słyszanym i jest konstruktywnym środkiem na powrót na należyte tory.

 

Ważne jest by podkreślić to, iż ludzie nie muszą się lubić, ale trzeba traktować się z szacunkiem i uprzejmością.

 

Postępując etapowo możliwe jest skuteczne rozwiązywanie sporów w miejscu pracy. Wrogie środowisko dotyczy wszystkich zatrudnionych. Jeśli kłopoty pozostaną zlekceważone będą ekspresowo narastać. Rozwiązanie umowy o pracę to ostateczność.