Jak chronić się przed mobbingiem w miejscu...


Autor: tomekwaw | Kategorie: Pomoc prawna 
14 marca 2016, 09:55

Mobbing w miejscu pracy szerzy się jak wirus. To dla mnie niewytłumaczalne, że więcej niż 50% wszystkich zatrudnionych jest terroryzowanych w miejscu pracy.

 

Znęcanie się w miejscu pracy dotyczy wszystkich stanowisk i obejmuje zarówno mężczyzn oraz kobiety. Prześladowania i szykany dotykają całego szeregu zatrudnionych nie zważając na płeć .

 

Efekty bycia ofiarą takich postępowań są zróżnicowane. Dużo osób doświadcza depresji, finalnie potrzebując pomocy terapeuty. Ofiara z czasem może stracić pewność siebie i zagubić poczucie swojej wartości.

 

Mobbing uważany jest za kluczowy kłopot w miejscach pracy. Pomimo, że jest niezgodny z prawem znaczna część ofiar nie podejmuje działań prawnych. Zarówno dla mężczyzn czy też kobiet zastraszanie w miejscu pracy nie powinno się bagatelizować. Zgłosić się można do specjalisty jak adwokat Wrocław.

 

Oto ewidencja rzeczy, które można uznać za mobbing w miejscu pracy:

 

-atakowanie wizerunku danej osoby przez głoszenie brzydkich plotek i kłamstw,

 

- wyłączenie ofiary z grupy w celu izolacji od innych pracowników,

 

- zastraszenia,

 

- umyślne utrudnianie pracy,

 

- odbieranie obowiązków pracownika bez powodów,

 

- przemiany struktury pracy i wytycznych na każde skinienie,

 

- nałożenie terminów, które nie mogą być spełnione w celu ograniczenia skuteczności działań danej osoby,

 

- wkraczanie w prywatność poprzez szpiegowanie,

 

- dostarczenie opacznych informacji w celu wprowadzenia zatrudnionego w błąd.

 

Obowiązkiem pracodawcy jest upewnienie się, iż firma solidnie działa przeciw mobbingowi w miejscu pracy. Rezultatem nierozwiązanych kłopotów w pracy może stać się rozwiązanie umowy.

tessa
16 marca 2017
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
Pallavi
25 lipca 2016
What you have written in this post is exactly what I have experience when I first started my blog.I’m happy that I came across with your site this article is on point,thanks again and have a great day.Keep update more information.

Dodaj nowy komentarz