Kategoria

Pomoc prawna


Jak chronić się przed mobbingiem w miejscu...
Autor: tomekwaw | Kategorie: Pomoc prawna 
14 marca 2016, 09:55

Mobbing w miejscu pracy szerzy się jak wirus. To dla mnie niewytłumaczalne, że więcej niż 50% wszystkich zatrudnionych jest terroryzowanych w miejscu pracy.

 

Znęcanie się w miejscu pracy dotyczy wszystkich stanowisk i obejmuje zarówno mężczyzn oraz kobiety. Prześladowania i szykany dotykają całego szeregu zatrudnionych nie zważając na płeć .

 

Efekty bycia ofiarą takich postępowań są zróżnicowane. Dużo osób doświadcza depresji, finalnie potrzebując pomocy terapeuty. Ofiara z czasem może stracić pewność siebie i zagubić poczucie swojej wartości.

 

Mobbing uważany jest za kluczowy kłopot w miejscach pracy. Pomimo, że jest niezgodny z prawem znaczna część ofiar nie podejmuje działań prawnych. Zarówno dla mężczyzn czy też kobiet zastraszanie w miejscu pracy nie powinno się bagatelizować. Zgłosić się można do specjalisty jak adwokat Wrocław.

 

Oto ewidencja rzeczy, które można uznać za mobbing w miejscu pracy:

 

-atakowanie wizerunku danej osoby przez głoszenie brzydkich plotek i kłamstw,

 

- wyłączenie ofiary z grupy w celu izolacji od innych pracowników,

 

- zastraszenia,

 

- umyślne utrudnianie pracy,

 

- odbieranie obowiązków pracownika bez powodów,

 

- przemiany struktury pracy i wytycznych na każde skinienie,

 

- nałożenie terminów, które nie mogą być spełnione w celu ograniczenia skuteczności działań danej osoby,

 

- wkraczanie w prywatność poprzez szpiegowanie,

 

- dostarczenie opacznych informacji w celu wprowadzenia zatrudnionego w błąd.

 

Obowiązkiem pracodawcy jest upewnienie się, iż firma solidnie działa przeciw mobbingowi w miejscu pracy. Rezultatem nierozwiązanych kłopotów w pracy może stać się rozwiązanie umowy.

6 Prostych sposobów na zmotywowanie pracownika...
Autor: tomekwaw | Kategorie: Pomoc prawna 
14 marca 2016, 09:52

Traktujesz swoich pracowników dobrze, opłacasz im wypłatę, udzielasz im płatnych urlopów jak i proponujesz ekstra dodatki. Mimo to, z któregoś powodu nie dają z siebie wszystkiego. Pojawiają się w pracy na czas, robią co do nich należy natomiast ich postawa i wyniki nie są satysfakcjonujące. Wtedy doświadczasz olśnienia. Twoim zatrudnionym brakuje podstawy dobrej etyki pracy: motywacji.

 

Żeby pracownicy ochoczo przechodzili do własnych zadań, rezultatem czego będą lepsze efekty ich działań, wypróbuj sześć wzmianek, które pomogą Ci zmotywować zatrudnionych.

 

1. Najważniejszym sposobem na zmotywowanie zatrudnionych jest sprawienie, aby czuli, iż ich praca jest niezmiernie istotna. Ostatnie badania potwierdzają, iż praca, dzięki której odczuwa się sens będzie godnie wynagradzana. Doskonałym sposobem na to jest ustalenie celów i wizji własnej firmy czy też zobowiązanie pracowników do realizacji postanowień.

 

2. Życzliwa komunikacja i wydajne dzielenie się wiadomościami ze swoimi pracownikami, by mieć transparentny obraz tego w jakim kierunku podąża firma. To gwarancja na to, iż będą podejmowane właściwe decyzje na podstawie bieżącej sytuacji.

 

3. Każdy pracownik winien mieć wskazane osobiste cele powiązane z podjętym stanowiskiem. Nie wystarczy tylko określenie obowiązków, każdy musi zostać poinformowany dodatkowo o przewidywanych rezultatach. Przez określenie ról i oczekiwań, pracownicy będą szczegółowo wiedzieć czego wymaga od nich firma.

 

4. Nadzorowanie wyników, ale nie w ten sposób aby kogokolwiek obwiniać. Należyta komunikacja winna odbywać się na rozmowie, by pracownik wiedział co wyszło nie tak i w jaki sposób poprawić sytuację.

 

5. Budowanie zespołów, w których ludzie będą sobie ufać i nawzajem się motywować. Poprzez to zapewni się im nieco wolności w samodzielnym zarządzaniu.

 

6. Uznanie jest dalej najsilniejszym motorem do działania. Żeby pracownik jak najlepiej wykonywał swoją pracę, trzeba pozwalać na skuteczne pochwały za osiągnięte cele.

 

Gdy pracownik ma zapewnione odpowiednie warunki, wypowiedzenie umowy o pracę jest rzadkością.

Jak rozwiązywać spory w miejscu pracy?
Autor: tomekwaw | Kategorie: Pomoc prawna 
14 marca 2016, 09:50

Istnieje parę kluczowych etapów, dzięki którym można radzić sobie z rozwiązywaniem konfliktów w miejscu pracy. Za każdym razem, gdy ekipa ludzi współdziała nad zleconym im zadaniem istnieje duża szansa, że powstają spory. Czasem sprostanie kłopotom jest bezproblemowe do zrealizowania, natomiast w innych przypadkach sytuacja może się wymknąć z pod kontroli bardzo szybko stwarzając nieprzyjazne środowisko pracy dla wszystkich.

 

Jednym z największych błędów jakie popełniają zwierzchnicy i menedżerowie w celu uniknięcia kłopotów jest ufność w to, iż pracownicy sami będą na siebie zwracać uwagę i kontrolować się nawzajem. To jest błąd. Czasami problemy wydają się rozwiązane, lecz po prawdzie „gotują się” w ludziach czekając na okazję do „wybuchu”.

 

Ważne jest, aby rozwiązać każdą sytuację tak prędko, jako to będzie osiągalne. Pierwszym krokiem jest spotkanie się z obiema pokłóconymi stronami równocześnie. Wiele osób popełnia błąd spotykając się oddzielnie ze stronami konfliktu. To często powoduje jeszcze większą niechęć. Przez zbiorowe konwersacje nikt nie poczuje się zignorowany lub zaatakowany.

 

Przyznanie wszystkim zaangażowanym szansy na porozmawianie o swoich obawach jest najlepszym sposobem na polubowne rozwiązanie. Każdy człowiek winien otrzymać kilka minut by przemyśleć sytuację. Wówczas będzie on mógł zaoferować parę pomysłów, żeby jak najskuteczniej rozwiązać problem. To daje każdemu poczucie bycia słyszanym i jest konstruktywnym środkiem na powrót na należyte tory.

 

Ważne jest by podkreślić to, iż ludzie nie muszą się lubić, ale trzeba traktować się z szacunkiem i uprzejmością.

 

Postępując etapowo możliwe jest skuteczne rozwiązywanie sporów w miejscu pracy. Wrogie środowisko dotyczy wszystkich zatrudnionych. Jeśli kłopoty pozostaną zlekceważone będą ekspresowo narastać. Rozwiązanie umowy o pracę to ostateczność.

Co trzeba wiedzieć o własnych prawach jako...
Autor: tomekwaw | Kategorie: Pomoc prawna 
14 marca 2016, 09:48

To smutny fakt, że dzisiaj większość ludzi nie jest świadomych swoich praw jako pracowników. W co poniektórych przypadkach pracownicy odczuwają, że ich prawa są łamane, ale nie mają pojęcia o tym jak z tym walczyć.

 

Tak więc pierwszym krokiem do rozwikłania problemu jest uświadomienie sobie własnych praw. Aby pomóc Ci w tym, poniżej możesz zapoznać się z niektórymi rzeczami o których winieneś wiedzieć jako zatrudniony.

 

Pracownik ma kilka kluczowych praw w miejscu pracy. Prawa te obejmują: prawo do sprawiedliwej rekompensaty, do prywatności i wolność od dyskryminacji. Jeśli którakolwiek z tych praw będzie naruszana stanie się to pretekstem do złożenia skargi.

 

Nawet wtedy, gdy aspirujesz o pracę w firmie masz już pewne prawa, które mogą być naruszane przez pracodawcę. Najważniejszym z Twoich praw będzie prawo do zwolnienia z wszelkiej nietolerancji. Pracodawca nie może zadawać pewnych wnikliwych pytań, które mogłyby naruszać Twoje prawa osobiste.

 

Masz też prawo do bezpiecznego miejsca pracy. Nie zważając na jej rodzaj jaki wykonujesz trzeba być zabezpieczonym przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami dla zdrowia.

 

Być może najistotniejsze – jako pracownik masz prawo do otrzymania właściwego wynagrodzenia za pracę. Jeśli nie będziesz otrzymywać uczciwej zapłaty to w jakim celu w ogóle pracować?

 

To są wyłącznie niektóre prawa jakie masz w aspekcie pracownika. Powinieneś być ich świadomy, a w razie kłopotów należałoby skorzystać z pomocy adwokata jak prawnik Wrocław.

Prawo pracy – ochrona praw pracowniczych...
Autor: tomekwaw | Kategorie: Pomoc prawna 
14 marca 2016, 09:45

Zaledwie kilka lat temu, ochrona zatrudnionych była niewielka jeśli w ogóle jakaś była. W tym okresie traktowanie pracownika dobrze albo źle leżało w kwestii właściciela firmy. Warunki pracy były często ubogie: przepisy bhp niewystarczające a w wielu przypadkach nie egzekwowane. Spora część zatrudnionych nie otrzymywała żadnych korzyści z odszkodowania – nie było ubezpieczeń.

 

Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej, rozpoczęty został ruch migracji ludności chłopskiej do miast. Sporo osób starało się odnaleźć pracę w prężnie ewoluującym mieście. Gdyż liczba zatrudnionych wzrastała biorąc pod uwagę narastające zapotrzebowanie gospodarki, warunki pracy gwałtownie się pogorszyły. Rząd stanął na wysokości zadania i wdrożył ochronę praw zatrudnionych, które z biegiem czasu stały się podstawą dla nowoczesnego prawa pracy.

 

Prawo pracy zapewnia ramy prawne w zakresie traktowania zatrudnionych. Jawnie określa sprawiedliwe uposażenie, akceptowalny poziom warunków pracy i godzin pracy, sposób traktowania podwładnych, procedury zatrudnienia i zwalniania z umów. Prawo pracy ochrania oprócz tego przed dyskryminacją na podstawie płci, wieku, rasy i religii.

 

Niezgodne z prawem bądź niesprawiedliwe zwolnienie odnosi się do sytuacji, w której pracownik czuje że został on mylnie zwolniony ze swojego stanowiska. Może to bierze się z braku określonego wypowiedzenia czy odpowiedniej odprawy z tytułu zwolnienia. Nie ma znaczenia co jest powodem zwolnienia – istnieją pewne procedury, które muszą być egzekwowane. Wypowiedzenie umowy o pracę musi pozostać zrealizowane zgodnie z wiążącymi regulacjami. W razie wątpliwości skontaktuj się z adwokat Wrocław prawo pracy.